Politica de confidentialitate

DECLARAŢIA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Societatea R.C. Tech Consulting S.R.L. persoană juridică cu sediul social în Braşov, Str. Poienelor, Nr. 2, Bl.211B, Sc. A, Apt. 9, jud. Brasov, având numărul de înregistrare la Registrul Comertului J08/434/2009 şi CUI RO 25256544 în calitate de operator, doreşte să vă informeze despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul operaţiunilor referitoare la furnizarea serviciilor şi produselor oferite de R.C. Tech Consulting S.R.L. către clienţi, în scopurile specificate mai jos.

Prin natura şi procedurile de furnizare a serviciilor şi produselor oferite de R.C. Tech Consulting S.R.L. (numite mai departe „produsele” şi/sau „serviciile”), utilizatorii acestora („Clienţi” sau „Utilizatori”) transmit anumite date personale utilizate pentru a asigura ofertarea, contractarea furnizarea şi desfaşurarea contractelor conform prevederilor legale şi procedurilor interne proprii, în condiţii optime şi în siguranţă a produselor şi serviciilor.

Protejarea datelor cu caracter personal ale clienţilor R.C. Tech Consulting S.R.L. şi păstrarea acestora în siguranţă este una din preocupările importante ale R.C. Tech Consulting S.R.L. şi agenților, partenerilor, subcontractorilor implicaţi în furnizarea serviciilor.

Aceasta Declaraţie privind Politica de confidențialitate reflecta politica de confidențialitate aplicata tuturor utilizatorilor serviciilor şi produselor oferite de R.C. Tech Consulting S.R.L. astfel încât aceştia să fie informaţi şi să poată decide în cunoştinţă de cauza asupra modului în care datele lor personale care sunt colectate prin utilizarea serviciului, sunt sau vor fi utilizate precum şi a drepturilor pe care le au cu privire la acestea.

DATELE CU CARACTER PERSONAL

Prin date cu caracter personal se înțeleg atât datele cu caracter nepersonal, cât şi datele cu caracter personal – informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoana identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un element de identificare, incluzând, dar fără a se limita la: (i) nume, prenume, adresă, e-mail, telefon (ex. fix, mobil, fax); (ii) informaţii de natură financiară (ex. venituri, etc.); (iii) diverse informaţii necesare sau solicitate de autorităţi specifice furnizării serviciilor/produselor; (iv) informaţii rezultate ca urmare a monitorizării video/audio în cazul în care Clientul vizitează una din locaţiile în care se furnizează a serviciilor şi produselor oferite de R.C. Tech Consulting S.R.L. sau contactează serviciile de suport; (v) semnătura; (vi) orice alte informaţii care derivă din acestea în urma prelucrărilor efectuate de R.C. Tech Consulting S.R.L. (ex., segmentarea clientelei în funcţie de diferite criterii, identificatorul unic generat la nivelul R.C. Tech Consulting S.R.L. pentru fiecare client în parte, informaţii specifice a serviciilor şi produselor oferite de R.C. Tech Consulting S.R.L., etc.) şi orice alte informaţii care sunt necesare desfăşurării activităților R.C. Tech Consulting S.R.L.; (vii) IP-ul sau activitățile efectuate atunci când navighezi pe site-ul nostru sau folosești aplicaţiile, licențele, serviciile şi produsele oferite de R.C. Tech Consulting S.R.L..

Prelucrarea datelor cu caracter personal înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, arhivarea, ştergerea, distrugerea acestora, etc.

COLECTAREA INFORMAŢIILOR

Informaţiile sunt colectate în procesul de ofertare a serviciilor/produselor către utilizatori sau potențiali utilizatori. Sursele principale de informaţii sunt:

1. formularul utilizat pentru solicitările de ofertare/furnizare a serviciilor şi produselor, date furnizate când se utilizează web-site-urile sau aplicaţiile R.C. Tech Consulting S.R.L. sau ale partenerilor direcți pe care îi reprezentăm, alte mijloace de comunicare, chestionare pe care utilizatorii sau potențialii utilizatori ai serviciilor acceptă (fără a fi obligați să accepte) să le completeze la cererea noastră sau la cererea partenerilor direcți pe care îi reprezentăm, alte documente pe care utilizatorii sau potențialii utilizatori ni le pun la dispoziţie la cererea noastră sau la cererea partenerilor direcți pe care îi reprezentăm;

2. tranzacțiile care au loc între R.C. Tech Consulting S.R.L. şi agenții sau partenerii săi şi între aceştia şi utilizatorii sau potențialii utilizatori ai serviciilor sau produselor noastre sau ale acestora;

3. surse externe – pentru îndeplinirea obligaţiilor specifice (instituţii competente, registre publice, baze de date electronice, informaţii disponibile în social media cât şi pe internet, sau la terţi abilitați, deținători de astfel de informaţii, cum ar fi, dar fără a ne limita la următoarele: Oficiul Naţional al Registrului Comertului, portalul instanţelor de judecată din România administrat de Ministerul Justiției, alţi furnizori de date cu caracter personal, etc..

Colectam următoarele tipuri date:

rccpfa.ro colectează date personale de la utilizatorii săi în trei modalităţi:
– direct de la utilizator;
– date de trafic, de la browser-ul utilizatorului;
– prin intermediul cookie-urilor.

1. Date personale colectate direct.

A1. Când accesați rccpfa.ro atunci când solicitaţi informaţii detaliate sau veţi dori să plasaţi o comandă vă vom solicita numele, prenumele şi/sau o adresă de email, ca şi alte date necesare pentru întocmirea unei oferte, a unui contact de furnizare de produse şi sau servicii şi pentru a vă putea livra şi factura produsul.

Aceste date sunt păstrate pentru o perioadă de minim 3 ani de la terminarea contractului (aceasta fiind perioada de prescripție generală). Datele din facturi şi documentele aferente facturii sunt păstrate 10 ani (aceasta fiind o este obligație legală fiscală). În cazul în care nu doriţi să ne furnizați aceste date, vom fi in imposibilitatea de a onora solicitările şi comenzile dvs. .

A2. Când accesați serviciile de asistenţă vă putem cere o adresă de email sau numărul de telefon, IP sau identificatori de calculatoare. Ne rezervăm dreptul de a înregistra orice comunicare realizata pentru serviciile de asistenţă pentru produsele şi serviciile oferite de R.C. Tech Consulting S.R.L. în scopul îmbunătăţirii serviciilor noastre şi al cuantificării valorii serviciilor de asistenţă oferită contra cost, după caz. Vă vom informa înainte de începerea comunicării de faptul că aceasta ar putea fi înregistrată. Aceste date sunt folosite, de exemplu fără a fi limitativ, în scopul contactării dvs. pentru a soluţiona o reclamaţie/solicitare a dvs. sau pentru a escalada către suportul producătorilor de echipamente situaţii de eroare apărute în utilizare.

Putem solicita şi alte date care pot constitui date cu caracter personal numai în măsura în care sunt necesare pentru aceste scopuri.

A3. Când efectuaţi o plată, aceasta este procesată de partenerii noştri de la băncile partenere, astfel de informaţii de natura bancară sunt transmise acestora. Politicile acestora de prelucrare a datelor personale sunt disponibile pe site-urile proprii ale acestor parteneri.

A4. De asemenea aceste date pot fi folosite la soluționarea oricăror situaţii procedurale şi/sau de natura juridică în legătură cu furnizarea produselor şi/sau serviciilor sau cu interesul societății noastre comerciale.

A5. Arhivarea atât în format fizic cât şi în format electronic a documentelor aferente furnizării produselor şi/sau serviciilor si/sau  a corespondenței normale legale cu utilizatorii sau potențialii utilizatori;

A6. Raportarea către instituțiile statului conform cu reglementările legale aplicabile societății noastre (ex.: autorităţi de reglementare şi autorităţi legale).

B. Date de trafic

Atunci când vizitați un site web nu numai cel al societății noastre, indiferent de dispozitivul folosit, dezvăluiți anumite informaţii despre dvs., precum adresa dvs. IP, ora vizitei dvs., locul de unde aţi intrat în site-urile respective şi paginile vizitate. Site-ul R.C. Tech Consulting S.R.L., ca şi al altor operatori, înregistrează implicit aceste informaţii pentru o perioadă de timp determinată. R.C. Tech Consulting S.R.L. foloseşte servicii externe de analiză a traficului, cum este Google Analytics.

Aceste date sunt folosite de către rccpfa.ro exclusiv pentru îmbunătăţirea site-ului şi serviciilor noastre, dar şi pentru asigurarea securității site-ului nostru:
– date furnizate voluntar de către clienţi în momentul  solicitării de informaţii (nume, prenume, adresă livrare, număr de telefon) pe care le folosim doar pentru a vă răspunde sau pentru a vă putea contacta;
– date de navigare (IP-uri), care se înregistrează automat în momentul în care un utilizator vizitează site-ul şi sunt utilizate cu scopul de a colecta informaţii statistice anonime în legătură cu folosirea site-ului, pentru a-i putea observa corecta funcţionarea şi în deplină securitate;
– cookie-uri – per sesiune şi fixe

Scopul colectării datelor introduse voluntar de dvs. este exclusiv acela de a răspunde eficient şi prompt solicitării dvs., în toate etapele procedurii de achiziţie: verificarea corectitudinii datelor introduse de dvs. în formularul de contact, verificarea comenzii dvs., emiterea facturii pentru produse comandate de dvs.. Precum şi pentru a vă putea contacta în situaţia în care sunt neclarități în legătură cu solicitarea dvs..

Vă rugam să acceptaţi politica noastră doar dacă doriţi să primiți informaţii despre produsele şi serviciile oferite de R.C. Tech Consulting s.r.l. prin intermediul site-ului www.rccpfa.ro, iar dacă doriţi să solicitaţi informaţii suplimentare sau  să achiziţionaţi un produs sau serviciu oferit de noi vă rugăm să completați datele cerute în formularul de contact (nume, prenume, adresa e-mail, localitate, număr de telefon).

TEMEIURILE PRELUCRARILOR DATELOR CU CARACTER PERSONAL

R.C. Tech Consulting S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal în scopurile menţionate mai sus, în baza următoarelor temeiuri:

1. Executarea contractului şi paşii preliminari pentru acest contract (art. 6(1) b GDPR) – pentru datele colectate prin formularul de comanda sau datele primite ca urmare a serviciilor de relaţii cu clienţii;

2. Obligații legale (art. 6 (1) c GDPR) pentru datele necesare pentru facturare;

3. Consimțământ (art 6 (1) a GDPR) pentru datele folosite pentru marketing, pentru vizitatorii site-ului (e.g. abonarea la newsletter, cookie-uri de marketing, etc.);

4. Interesul legitim (art 6 (1) f GDPR pentru datele folosite pentru marketing pentru clienţii noştri actuali (conform art. legea 506/2004 art 12 (2)), securitatea site-ului propriu (considerent 49 GDPR) şi datele folosite pentru optimizarea site-ului propriu (şi anonimizate sau pseudo-anonimizate, după caz).

ESTE OBLIGATORIE PENTRU UTILIZATOR COMUNICAREA DATELOR? CARE SUNT CONSECINTELE IN CAZ DE REFUZ?

Prelucrările datelor cu caracter personal solicitate utilizatorilor/potențialilor utilizatori de către R.C. Tech Consulting SRL în vederea furnizării serviciilor sunt considerate strict necesare pentru furnizarea serviciilor conform prevederilor legale şi procedurilor interne ale societății noastre. Refuzul de a furniza astfel de date ne pune in imposibilitatea de a furniza serviciile.

DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru îndeplinirea scopurilor menţionate mai sus, societatea poate dezvălui datele Clienţilor, acolo unde este strict necesar, pe baza nevoii de cunoaștere, către următoarele categorii de terţi:
• autorităţi de reglementare şi autorităţi legale
• parteneri contractuali (ex. agenţi ai societății, auditori, consultanți, etc.), unii având inclusiv calitatea de persoane împuternicite ca operator cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

Acesti parteneri contractuali îşi desfăşoară activitatea comerciala si in Romania, iar acestora le pot fi furnizate datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a fi folosite în limita obligaţiilor pe care şi le-au asumat fata de societate. Datele cu caracter personal pe care le divulgam către persoanele împuternicite de noi cu prelucrarea lor sunt limitate la minimul necesar de date cu caracter personal în vederea realizării serviciilor respective şi, totodată, le solicitam să nu folosească datele cu caracter personal în niciun alt scop.

Depunem toate eforturile să ne asigurăm că toate entitățile cu care noi lucram stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiţii de siguranţă şi securitate. De asemenea, unii dintre ei sunt la rândul lor operatori care îşi desfăşoară activitatea comerciala şi in Romania, cum ar fi de exemplu fără a fi limitativi furnizori ai serviciilor de plata în calitate de agenţi.

Unii dintre ei sunt terţe parti care nu au rolul de a prelucra datele cu caracter personal, dar pot avea acces la ele în vederea îndeplinirii obligaţiilor lor sau în interacțiunea lor cu societatea, după cum ar fi societăți de mentenanţa tehnica, auditori financiari sau prestatori de servicii juridice.

Datele cu caracter personal menţionate mai sus pot fi puse la dispozitie sau transmise unor parti terţe în următoarele situaţii: (i) autorităţi publice, auditori sau instituţii cu competente în activităţi de control cu privire la serviciile, activitățile sau activele societății noastre, care solicita societății să furnizeze informaţii, în baza obligaţiilor legale care incumba societății; (ii) pentru îndeplinirea unei cerinţe legale, inclusiv cele legate de furnizarea serviciilor, sau pentru protejarea drepturilor şi activelor societății noastre sau ale altor entități sau persoane, după caz cum ar fi instanțele de judecata; (iii) parti terţe achizitoare, în măsura în care activitatea societății ar fi (total sau parţial) transferată, iar datele cu caracter personal are persoanelor vizate ar fi parte din activele reprezentând obiectul tranzacţiei.

TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN AFARA ŢĂRII

In contextul operaţiunilor descrise mai sus, datele cu caracter personal ale Clienţilor pot fi transferate in afara țării către state din Uniunea Europeana (“UE”) sau din spaţiul Economic European (“SEE”). Astfel, informam Clienţii, prin prezenta, ca orice transfer de date cu caracter personal efectuat de către societate către societăți furnizoare dintr-un stat membru UE sau SEE se face doar la solicitarea expresă a acestora, pentru servicii de ofertare personalizată iar aceştia sunt obligaţia să respecta prevederile legale din Regulamentul General privind protecţia datelor nr. 2016/679 adoptat de Parlamentul European (“GDPR”).

DURATA PRELUCRARII

Vom stoca datele cu caracter personal ale Clienţilor, doar pentru perioada de timp necesara atingerii scopurilor prelucrării, aşa cum sunt ele menţionate mai sus, şi cu respectarea reglementarilor legale in vigoare inclusiv, dar fără a se limita la dispoziţiile in materia arhivarii.

CE SE ÎNTAMPLĂ CU DATELE UTILIZATORILOR CU CARACTER PERSONAL DUPĂ CE PRELUCRAREA ÎNCETEAZĂ

După momentul în care durata prelucrării menţionată mai sus expira şi societatea nu mai are motive legale sau un interes legitim cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, datele cu caracter personal vor fi după caz şterse în conformitate cu procedurile societății, care pot implica arhivarea, anonimizarea, distrugerea.

PROCESUL DECIZIONAL AUTOMATIZAT ŞI CREAREA DE PROFILURI

Datele cu caracter personal menţionate în prezenta pot fi supuse ulterior unor procese decizionale automatizate, inclusiv creare de profiluri.

SECURITATEA PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Societatea evaluează şi îmbunătățește în mod constant măsurile de securitate implementate în vederea asigurării unei prelucrări a datelor cu caracter personal în condiţii de siguranţă şi securitate.

Masuri luate pentru asigurarea securității datelor cu caracter personal

1. Utilizatorii care au acces la datele şi informaţiilor cu caracter personal, pot accesa datele doar cu propriul nume de cont si parola. Toti utilizatorii sunt obligați sa păstreze confidenţialitatea datelor la care au acces, iar la fiecare terminare de sesiune in baza de date vor închide sesiunea.

2. Utilizatorii accesează datele cu caracter personal numai pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;

3. Imprimarea datelor cu caracter personal se realizează numai de către utilizatorii autorizaţi pentru aceste operaţiuni şi numai în scopuri cerute de legile în vigoare (facturi, avize de însoțire a mărfii, contracte comerciale).

Sediul societății este dotat cu sistem de alarmă, iar datele cu caracter personal sunt stocate electronic în calculatoare securizate, protejate de parolă. Informaţiile pe suport de hârtie sunt păstrate în dosare speciale, la care au acces doar angajații societății, cărora le incumbă obligația de confidențialitate.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CEEA CE PRIVESTE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În contextul prelucrării datelor cu caracter personal ale utilizatorilor / potențialilor utilizatori, persoana vizata are următoarele drepturi:

1. Dreptul la informare – art. 13 si 14 GDPR. Permite persoanelor vizate să ştie, chiar de la momentul la care se face colectarea modul în care se vor utiliza acele date, către cine vor fi ele dezvăluite ori transferate, ce drepturi au persoanele în cauza cu privire la datele prelucrate, etc.;

2. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate – art. 15 GDPR. Permite persoanei sa obțină, din partea R.C. Tech Consulting S.R.L., o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la alte informaţii utile;

3. Dreptul la rectificarea sau ştergerea datelor – art. 17 GDPR. Permite persoanei să obțină din partea R.C. Tech Consulting SRL ştergerea/rectificarea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate. Exista, totuşi, şi excepţii de la aceasta regula, cum ar fi: unele date sunt prelucrate pentru a oferi publicului dreptul la informare; datele sunt prelucrate in scopuri statistice ori de arhivare; datele sunt prelucrate pentru îndeplinirea unei obligații legale sau sunt prelucrate pentru constatarea sau apărarea unui drept în instanţă;

4. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării – art.18 GDPR: aveti dreptul de a obţine restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i)persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;(ii) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;(iii) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau(iv) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate;

5. Dreptul la portabilitatea datelor – art. 20 GDPR. Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care: (i) prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b); și(ii) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.;

6. Dreptul de a vă retrage consimţămantul pentru prelucrare, atunci cand prelucrarea are la baza consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pana în momentul respectiv;

7. Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – art 21 GDPR – În orice moment, persoana vizată are dreptul să se opună, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f), a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.;

8. Dreptul de a nu fi obiectul unei decizii bazate exclusive pe prelucrare automatizata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativa;

9. Dreptul de a depune o plangere in fata autoritatii Nationale de supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) si dreptul de a va adresa instanţelor de judecata competente.

MODIFICĂRI ADUSE ACESTEI DECLARAŢII CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

R.C. Tech Consulting S.R.L. îşi rezervă dreptul de a modifica prezenta Declaraţie – Politică de confidențialitate fără o înștiințare prealabilă, în conformitate cu legislaţia în vigoare. În măsura în care prezenta Declaraţie va suferi modificări, R.C. Tech Consulting S.R.L. va publica pe site o versiune actualizată. Vă rugam să revedeți Declaraţia – Politica de confidențialitate din timp în timp, pe site-ul www.rccpfa.ro,  pentru a fi la curent cu cea mai recenta versiune a acesteia.

Exercitarea drepturilor mentionat mai sus poate fi facută în orice moment. În vederea exercitării acestor drepturi, va recomandam sa transmiteți o notificare în format electronic la următoarea adresa: office@rccpfa.ro sau a unei notificări scrise, datate şi semnate, la adresa: de contact disponibile pe site.

Contactează-ne: